Preloader
Preloader

Interglass LLC

Interglass LLC > Камсыздоочуларга

Камсыздоочуларга

Урматтуу жеткирип берүүчүлөр!

Биз ар дайым кызматташтык үчүн ачыкпыз жана айнек өндүрүшү үчүн чийки затты, материалдарды, комплектөөчү буюмдарды жеткирип берүү жөнүндө Сиздин сунушуңузду кароого даярбыз.

Кызматташтык жөнүндө сунушту төмөндөгү дарекке жөнөтүүгө болот: snabjenieglass@mail.ru

Сиздин суроолоруңузга сатып алуулар бөлүмүнүн жетекчиси жана компаниянын логистика жана жабдуу департаментинин директору жооп берет: Биебаев Кемелкан Мамырканович.

Жеткирип берүүчүлөргө коюлуучу талаптар жеткирип берүүчүнүн сапаттуу өндүрүмдү өз убагында, жеткиликтүү баада туруктуу жеткирип берүү, өндүрүмдүн жашоо циклинин эрте баскычтарында көйгөйлөрдү аныктоо, шайкеш эместикти аныктоо жана жоюу, керектөөчүнүн талаптарын канааттандыруу максатында сапатты тынымсыз жакшыртуу жөндөмдүүлүгүн камсыздоого багытталган.

Жеткирип берүүчүлөргө карата негизги талаптар болуп саналат:

 • жеткирип берүүчүдө ISO боюнча тастыктамаланган сапат менеджменти системасынын (СМС) болушу;
 • жеткирип берүүчүдө ISO боюнча тастыктамаланган сапат менеджменти системасынын (СМС) болушу;
  жеткирип берүүчү түздөн-түз өндүрүүчү, өндүрүүчүнүн эксклюзивдүү дистрибьютору болуп саналат же пайдалуу шарттарды сунуштайт
  ал товарларды өндүрүүчүнүн дистрибьюторлорунун бири болуп саналган шарт;
 • жеткирип берүүчү жеткирген товарлардын сапаты колдонуудагы МАМСТ, ОСТ, ТУ ылайык келет;
 • жеткирип берүүчү керектөөчүнү техникалык жана сервистик колдоо мүмкүнчүлүгүнө ээ;
 • жеткирип берүүчү кредиттик линияны берүү үчүн ресурска ээ.

Жеткирип берүүчү жеткирип берүү келишимин түзүү үчүн төмөндөгү документтерди бериши керек:

 • компаниянын толук реквизиттери;
 • каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • СИН (ОГРН) ыйгаруу жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • салыктык эсепке алынганды жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөсү;
 • бюджеттин алдында карызы жоктугу жөнүндө маалымкат;
 • Уставдын көчүрмөсү;
 • ишкананын жетекчисин дайындоо жөнүндө Чечимдин көчүрмөсү;

Бардык көчүрмөлөргө ишкананын мөөрү басылып жана ыйгарым укуктуу адамдар кол коюшу керек.

Сатылып алынган өндүрүмдүн негизги түрлөрү:

 • кварц куму (МАМСТ 22551-77 боюнча талаптар, айына муктаждык 8930 тн чейин);
 • кальцийленген сода (МАМСТ 5100-85 талаптары, айына муктаждык 2790 тн чейин);
 • талаа шпаты – (МАМСТ 13451-77 боюнча, айына муктаждык 500 тн чейин);
 • натрий сульфат – ТУ ылайык, айына муктаждык 124 тн чейин;
 • кесилген акиташ МАМСТ 26671-79 боюнча, айына муктаждык 720 тн чейин;
 • кесилген доломит МАМСТ 23672-79 боюнча, айына муктаждык 2240 тн чейин;
 • 3-сорттон төмөн эмес кесилген карагай жыгач материалдары (МАМСТ 8486-86, МАМСТ 24454-80 боюнча,
 • спецификацияга ылайык муктаждык айына 1380м3 — 1430м3 чейин);
 • полиэтилен пленка (МАМСТ 10354-82, муктаждык айына 13-14 тн чейин);
 • бекемделген болот тасма 0,8х30мм ст 08пс жана 0,8х19мм (МАМСТ 3560-73 жээги иштетилген — кертиги бар, айына муктаждык 22-23 тн чейин).

Жабдуу бөлүмү: